Międzynarodowa norma ISO 22000 wymaga zwiększania jakości, procesowego podejścia do zarządzania oraz rozpoznawania zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności i opracowywania metod jego minimalizowania.

Norma ISO 22000 powstała w oparciu o System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) oraz System Zarządzania Jakością (norma ISO 9001). To norma międzynarodowa.

Norma ISO 22000 dla firm związanych z żywnością

O certyfikat potwierdzający dostosowanie firmy do wymogów normy ISO 22000 mogą starać się producenci żywności, dodatków do żywności, firmy cateringowe, producenci opakowań lub naczyń przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także rolnicy, producenci pasz, firmy usługowe zajmujące się magazynowaniem, transportem, dystrybucją żywności i świadczące usługi sanitarno-higieniczne.

Zasady stosowania norm Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Norma ISO 22000 łączy wymogi Systemu Zarządzania Jakością i Systemu HACCP.  Wymaga zorientowania na klienta, jednolitego systemu zarządzania (zarządzania procesowego), ciągłego podnoszenia jakości i stosowania narzędzi do zarządzania ryzykiem powiązanym z żywnością.

Oznacza to, że przedsiębiorstwo zainteresowane uzyskaniem certyfikatu ISO 22000 powinno ściśle kontrolować zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności, stosując program wstępny (PRP) oraz system HACCP. Program wstępny to podstawowe warunki i działania niezbędne do utrzymania higienicznego środowiska odpowiedniego do produkcji żywności na każdym jej etapie. Warunki te powinny być zachowane także podczas obrotu żywnością i zaopatrywania w bezpieczne wyroby gotowe.

HACCP umożliwia rozpoznawanie zagrożeń podczas dostaw w produkcji żywności i wprowadzanie środków ich kontroli, co wpływa na podniesienie jakości wyrobów i usług oraz zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów w całym łańcuchu dostaw. Firma posiadająca certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności spełnia wymogi międzynarodowego standardu w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Nieustanne doskonalenie i opracowywanie nowych strategii kontroli zagrożeń wymaga zaangażowania pracowników różnego szczebla. Wiąże się to z normą ISO 9001. Pracownicy o ściśle określonych zadaniach i kompetencjach oraz jasnym zakresie odpowiedzialności pracują wydajniej i panuje wśród nich lepsza atmosfera. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie potencjału wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Korzyści z posiadania certyfikatu ISO 22000

Spełnianie wymogów określonych przez normę PN-EN ISO 22000 przynosi wymierne korzyści, w tym zwiększenie zysków i podniesienie jakości oferty firmy. Działanie wedle międzynarodowej normy sprawia, że przedsiębiorstwo zyskuje renomę na rynku krajowym i zagranicznym, ponieważ utrzymuje stałą, wysoką jakość produktów i usług. Dzięki temu zwiększa się jego konkurencyjność.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here