Certyfikacja przebiega w kilku etapach. Pierwszym krokiem jest oczywiście wdrożenie założeń danej normy w organizacji. Kiedy system już działa warto sprawdzić, czy wszystko zostało zaimplementowane poprawnie.

Taką kontrolę można przeprowadzić w ramach tzw. audytu wstępnego. Jest to niezobowiązujący audyt poprzedzający przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego. Jego wyniki mogą posłużyć do wprowadzenia zmian i udoskonaleń w organizacji, aby lepiej przygotować się do kontroli, od której będzie zależało wydanie certyfikatu.

Certyfikacja

Audyt  certyfikacyjny jest przeprowadzany przez niezależnych audytorów z jednostek certyfikacyjnych, którzy są wyspecjalizowani w kontrolowaniu danej normy. Po kontroli audytorzy przygotowują szczegółowy raport, w którym znajdują się wyniki. Przedstawiciele kierownictwa czytając i analizując ten dokument powinni zwrócić szczególną uwagę na wykazane niezgodności. W tych obszarach konieczne jest wdrożenie działań naprawczych, aby otrzymać certyfikat. Organizacja może naprawić błędy w ustalonym przez obie strony czasie, zwykle jest to okres około 3 miesięcy. Po tym czasie przeprowadzana jest kontrola w działach wymagających zmian, aby upewnić się, że wszystko teraz działa zgodnie z wymogami normy. Jeśli ta dodatkowa analiza przebiegnie pozytywnie, to organizacja może otrzymać certyfikat.

Utrzymanie systemu

Warto wiedzieć, że obowiązuje on przez ściśle określony czas, najczęściej przez 3 lata. W międzyczasie organizacja jest zobowiązana do kontrolowania we własnym zakresie przestrzegania wszystkich zasad normy. Odbywa się to w ramach audytów wewnętrznych. Są one przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolonych pracowników danej firmy. Po takiej kontroli sporządzany jest raport i w razie potrzeby wdrażane działania naprawcze. Warto wiedzieć, że po upływie roku oraz dwóch lat od daty pierwszej certyfikacji jest przeprowadzany  audyt sprawdzający. Natomiast po upływie 3 lat przeprowadzany jest audyt recertyfikacyjny. Aby dowiedzieć się więcej o różnych rodzajach certyfikacji warto wejść tu: http://www.bureauveritas.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here