Program do gospodarki magazynowej

Prowadzenie magazynu nie należy do zadań łatwych. Niezależnie od tego, w jakiej gałęzi gospodarki działamy, im większy magazyn tym zadanie jest trudniejsze. Tym bardziej że wiedza o tym, czego i ile mamy, nie jest wystarczająca na wysokim stopniu zarządzania. Odpowiedni program do gospodarki magazynowej może pomóc nam w prowadzeniu magazynu. Można wręcz wysnuć inny wniosek, a mianowicie taki, że program do gospodarki magazynowej, jest niezbędnym narzędziem w naszej pracy.

Magazyn i wszystko, co się na nim znajduje, jest powiązane w ścisły sposób z finansami naszego zakładu, logistyką dostaw i odbiorów od klientów oraz dostawców, a jeśli oprócz wysyłek odbiorów produkujemy z komponentów własne wyroby, wówczas program do gospodarki magazynowej, pokaże nam, czy założone cele produkcyjne są realne, biorąc pod uwagę obecne zapasy i planowane dostawy. Program do gospodarki magazynowej jest również bardzo istotny, jeżeli nasz zakład pracuje w systemie „ssącym, zwanym również „Lean manufacturing”. W systemie takim kładziony jest duży nacisk, aby zapasy magazynowe, zarówno komponentów, jak i naszych wyrobów nie były wysokie, a produkcja i wysyłki były realizowane z bieżących dostaw, i bieżącej produkcji.

Wynik finansowy dużej korporacji jest również ściśle powiązany ze stanem zapasów. Zapasy są traktowane jako koszty, które ponosimy w związku z magazynowaniem. Odpowiedni program do gospodarki magazynowej pokaże nam jakie mamy zapasy i na jaką kwotę, dzięki czemu możemy planować płynne schodzenie z zapasów np. przed końcem okresu rozliczeniowego. Im większa firma, tym większy będzie kładziony na to nacisk. Duże firmy są powiązane w korporacje, a te przeważnie są obecne na giełdzie. Sprawozdania finansowe, obejmujące również poziomy zapasów na magazynie, w dużej skali, mogą zdecydować o tym, czy akcje spółki pójdą w górę, czy w dół.

Program do gospodarki magazynowej, przedstawiony w takiej formie jawi się więc nie tylko jako narzędzie do prostego zarządzania magazynem, ale również budżetem. Najbardziej zaawansowane programy do gospodarki magazynowej, są powiązane z całym zakładem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here