Poznaj korzyści dla Twojej firmy płynące z kształcenia dualnego

System kształcenia dualnego opiera się na współpracy trzech stron: przedsiębiorstwa, szkoły i uczniów.  Dla każdej z nich wiąże się to z określonymi korzyściami. W tym tekście przyjrzymy się temu, co dokładnie zyskuje firma zaangażowana w kształcenie dualne. Czy taka działalność się opłaca?

Podział ról i zaangażowania

Szkoła branżowa, lokalne przedsiębiorstwo oraz grupa uczniów podejmujących naukę w klasie patronackiej tworzą trójkąt zaangażowania, który zapewnia stały przepływ korzyści. Szkoła otrzymuje szansę na rozwój i stworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku pracy. Zyskuje renomę, a pracownie szkolne są często doposażane przez firmę zaangażowaną we wspólny projekt kształcenia. Uczniowie klasy patronackiej mają możliwość poznania działania firmy od środka: zapoznają się z jej strukturą organizacyjną, specyfiką produkcji, jak i maszynami stosowanymi w przemyśle.  Dodatkowo uczniowie mają kontakt ze specjalistami z firmy, od których mogą czerpać praktyczną wiedzę. Dzięki temu, że w systemie dualnym część nauki jest realizowana w przedsiębiorstwie, to uczniowie mają szansę na wykazanie się, bycie dostrzeżonym i  zapewnienie sobie zatrudnienie po ukończeniu nauki. Główną korzyścią dla firmy jest dostęp do wykwalifikowanych pracowników, która w przyszłości zasili jej szeregi. Przeniesienie części zajęć praktycznych do zakładu gwarantuje, że młodociani pracownicy są kształceni zgodnie z profilem przedsiębiorstwa i posiadają umiejętności przydatne pod kątem produkcji. Dodatkowo firma zyskuje większą kontrolę nad strukturą wiekową pracowników.

Kształcenie dualne jest indywidualne

Ważnym plusem kształcenia dualnego jest indywidualne podejście do nauki. Instruktor praktycznej nauki zawodu opiekuje się niewielką grupą uczniów, moderuje ich zajęcia i pomaga poznać specyfikę zawodu oraz sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki temu z jednej strony uczniowie poznają firmę, a z drugiej instruktorzy zawodu mają okazję poznać potencjalnych pracowników, obserwować ich predyspozycje, zaangażowanie i podejście do pracy. Cały proces kształcenia prowadzi do indywidualnej relacji pracownik-pracodawca.

Uczymy, nie rekrutujemy

Okres kształcenia w szkole branżowej wynosi 3 lata. Jest to czas, w którym uczniowie nie tylko uczęszczają na lekcje w szkole, ale również odbywają regularna praktykę w przedsiębiorstwa. Dla pracodawcy są to bardzo cenne 3 lata, w czasie których może poznać młodocianych pracowników, monitorować ich postępy w nauce i ocenić, czy nadają się na pracowników firmy. W ten sposób system dualny spełnia jeszcze jedną ważną funkcję: pozwala zaoszczędzić czas i obniżyć nakłady finansowe, które wcześniej przeznaczano na złożony proces rekrutacji. Dodatkowo zatrudnienie poznanego już ucznia ogranicza ryzyko niepowodzenia rekrutacji. Często zdarza się przecież, że umowa zawarta z nowo pozyskanym pracownikiem nie zostaje przedłużona po okresie próbnym. W przypadku zatrudnienia ucznia szanse na długoletnią współpracą są znacznie wyższe.

Zyskujemy renomę

W obliczu trendu inwestowania w działania CSR oraz pozycjonowania lokalnych firm jako nowoczesne bardzo ważna jest troska o opinię oraz pozytywne skojarzenia związane z działaniem przedsiębiorstwa. To współpraca ze szkołą i uczniami pozwala firmie wzbudzić zaufanie lokalnej społeczności. Istotny wkład w rozwój kształcenia zawodowego oraz lokalnego rynku pracy działa pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa. Dodatkową korzyścią jest budowana popularność wśród kandydatów do pracy i renoma. Ponieważ kształcenie dualne jest w Polsce wciąż rozwiązaniem rzadko stosowanym, firmy, które teraz się na nie decydują, zostają autorytetami w tej dziedzinie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here