Gdzie warto studiować Ochronę środowiska II stopnia

Świadomość złej sytuacji ekologicznej środowiska naturalnego wymaga podjęcia właściwych działań. Aby degradacja planety nie postępowała, potrzebni są wykształceni specjaliści z zakresu ochrony środowiska, którzy w zawodowo będą troszczyć się o naszą wspólną przyszłość. Ochrona środowiska to interdyscyplinarny kierunek, który łączą wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych z umiejętnościami społecznymi.

Jaką wiedzę zdobywa słuchacz studiów magisterskich na kierunku Ochrona środowiska?

Studia magisterskie dają słuchaczom możliwość poznania najnowszych trendów w dziedzinie ochrony środowiska oraz zdobycia umiejętności niezbędnych do przygotowania ekspertyz, raportów i wycen przyrodniczych. Oferowana w toku kształcenia wiedza obejmuje nauki matematyczno-przyrodnicze, chemiczne, biologiczne oraz kształtowanie środowiska. Studenci obserwują procesy fizykochemiczne i biologiczne, zachodzące w środowisku przyrodniczym, a także próbują znaleźć przyczyny i mechanizmy zagrożeń powodujących degradację planety. Co więcej, zapoznają się z nowoczesnymi technologiami, wykorzystywanymi w ochronie środowiska, oraz z instrumentami prawnymi i ekonomicznymi, niezbędnymi do tego celu. Dodatkowo edukacja obejmuje takie przedmioty, które pozwalają studentowi nabyć umiejętności prowadzenia badań naukowych. Zajęcia odbywają się też w terenie, gdzie studenci mogą zastosować najnowsze metody laboratoryjne w praktyce.

Perspektywy zawodowe po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Ochrona środowiska

Ochrona środowiska to kierunek idealny nie tylko dla osób z pasją przyrodniczą, które pragną mieć wpływ na otaczający nas świat. W dobie coraz większej świadomości ekologicznej specjaliści z zakresu ochrony środowiska będą pożądani na rynku pracy nie powinni mieć najmniejszych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Absolwenci z tytułem magistra mogą pracować w:

  •     organach administracji rządowej i samorządowej,
  •     służbach ochrony środowiska,
  •     laboratoriach badawczych,
  •     biurach planowania przestrzennego,
  •     organizacjach ekologicznych,
  •     na własny rachunek.

Dlaczego warto studiować Ochronę środowiska na studiach II stopnia w WSEiZ?

Warszawska uczelnia https://wseiz.pl/ oferuje słuchaczom uzupełnienie oraz rozszerzenie zdobytej dotychczas wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ochrony środowiska. Absolwent studiów II stopnia na tym kierunku zdobywa kompetencje niezbędne do podejmowania różnych przedsięwzięć. Będzie potrafił dokonać oceny stanu środowiska naturalnego, planować działania naprawcze, oceniać programy zrównoważonego rozwoju i prognozować zmiany zachodzące w ochronie środowiska. Zajęcia, prowadzone na warszawskiej uczelni, w większości składają się z ćwiczeń laboratoryjnych, terenowych i projektowych. Prowadzone są przez doświadczoną kadrę wykładowców. Dzięki temu absolwenci poznają swój zawód od strony praktycznej i potrafią zastosować zdobytą wiedzę w konkretnych działaniach. Kierunek Ochrona środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania posiada również pozytywną ocenę jakości kształcenia, udzieloną przez Komisję Akredytacyjną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here