Osoba niepełnosprawna

Osoby niepełnosprawne podlegają takim samym zasadom w zakresie podejmowania pracy, jak każda inna osoba. Choć ich zatrudnienie zobowiązuje do pewnych obowiązków, może być dla wielu przedsiębiorców świetnym rozwiązaniem.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, jako pracownika wiąże się z obowiązkiem dostosowania miejsca pracy, do jej potrzeb. Oprócz tego należy wziąć pod uwagę również uwzględnienia przysługujących jej uprawnień.

Czas pracy oraz przerwy

Według przepisów osoba, która jest niepełnosprawna może pracować maksymalnie 8 godzin dziennie, czyli 40 godzin tygodniowo. Ale istnieje jeszcze taka możliwość, że dana osoba może skorzystać ze skróconego czasu pracy, który przewiduje ustawa.

Wtedy taki pracownik, może pracować tylko 7 godzin dziennie, czyli 35 godzin tygodniowo. Pensja nie ulega zmianie, wynosi za cały etat. Aby osoba niepełnosprawna mogła uzyskać takie prawo, najpierw musi zdobyć odpowiednie zaświadczenie oraz przedstawić je swojemu pracodawcy. Dane zaświadczenie jest wydawane przez lekarza, który wykonuje badania profilaktyczne.

Kolejny przywilej osoby niepełnosprawnej to dodatkowa 15 minutowa przerwa, którą może odbyć w trakcie pracy i przeznaczyć ją na wypoczynek lub gimnastykę.

Przeczytaj też: http://100dia.pl/otwarty-fundusz-emerytalny-na-czym-polega/

Osoby niepełnosprawne pod żadnym pozorem nie mogą pracować w nocy oraz wykonywać nadgodzin. Wyjątkiem jest zgoda lekarza, na przykład gdy dana osoba jest stróżem nocnym.

Osoby niepełnosprawne, posiadają również więcej dni urlopowych. Przysługuje im o 10 dni więcej. Są one udzielone na takich samych zasadach, jak zwykły urlop wypoczynkowy. Tutaj znaczenie ma staż pracy.

Pracownik, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności ma możliwość również wziąć zwolnienie z pracy, wynoszące nawet 21 dni roboczych, w celu wykonania badań specjalistycznych lub zabiegów usprawniających.

Koszty i ulgi

Każde przedsiębiorstwo, które zatrudnia więcej niż 25 pracowników (w przeliczeniu na pełny etat), musi obowiązkowo co miesiąc dokonywać wpłat, na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: https://www.trademarketer.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here