Zrównoważone zarządzanie jest coraz popularniejsze zarówno w biznesie, jak i jednostkach administracji publicznej czy organizacjach pozarządowych. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna wychodzi naprzeciw dzisiejszym potrzebom, wprowadzając systemy w tym zakresie. Czego przykładem może być norma ISO 37001, która dotyczy działań antykorupcyjnych. 

Co to jest ISO 37001?

Jest to system, który może być wprowadzony w każdego rodzaju organizacji, aby poprawić zarządzanie ryzykiem występowania łapówkarstwa i innych nieuczciwych zachowań.

Certyfikat ISO 37001 wpływa też korzystnie na wizerunek firm i instytucji, które go uzyskały. Aby dowiedzieć się więcej o tym systemie warto zajrzeć tu: http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/Anti-Bribery

ISO 37120, czyli zrównoważony rozwój społeczny w  mieście

Inną ważną normą, o której warto wspomnieć jest ISO 37120. Można w niej znaleźć wskaźniki dla usług miejskich i jakości życia. A dokładniej jest to zestaw wskaźników podzielonych na obszary tematyczne dotyczące różnych aspektów funkcjonowania miasta, m. in.: edukacji, bezpieczeństwa, finansów, rekreacji, zdrowia i innych. Dzięki zastosowaniu tych wskaźników można ujednolicić zasady dokonywania pomiaru oraz porównywania wyników dotyczących stanu rozwoju miast. Warto wiedzieć, że części wymogów w tej normie jest obowiązkowa dla otrzymania certyfikatu, natomiast pozostałe mogą być dobrowolnie wprowadzone przez organizację.  Dzięki wprowadzeniu tego systemu można oceniać skuteczność wdrażanych działań z zakresu odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Certyfikat ISO 37120 wpływa też korzystnie na wizerunek miasta wśród jego mieszkańców oraz różnych interesariuszy, ponieważ daje wrażenie przejrzystości, która powoduje zmniejszenie dystansu między nimi, a organami zarządzającymi. Dzięki temu obywatele są bardziej zmotywowani do wychodzenia z oddolnymi inicjatywami działań społecznych. Norma ISO 37120 stanowi też doskonałe narzędzie do prowadzenia porównań różnych miast między sobą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here