Jak napisać dobrą rozprawkę?

Na zadanie domowe, z pewnością nie raz otrzymamy do napisania rozprawkę. Jest to specyficzna forma pracy, którą musimy trzymać się w pewnym, odgórnie narzuconym schemacie, co sprawia, że spora część uczniów ma z nią problem. Jeśli chcecie mieć pewność, że faktycznie wiecie, co powinna w sobie zawierać rozprawka, to koniecznie przeczytajcie poniższe informacje. Wówczas już nie będziecie się martwili, koniecznością przygotowania pracy domowej, w tej właśnie formie.

Przed przystąpieniem do pracy, uszykuj sobie

* długopis
* kartka do pisania na czysto
* brudnopis
* ołówek

Zanim przystąpimy do pracy, musimy trochę czasu poświęcić na zapoznanie się z tematem i dokładne przemyślenie polecenia, które zostało nam zaprezentowane. Musimy dobrać wszystkie argumenty przemawiające za i przeciw danemu zagadnieniu. Sprawdźmy w poleceniu, jakie są wytyczne, z czego powinniśmy brać przykłady, które zostaną wykorzystane w naszej pracy: film, książka, własne życie czy może jakiś problem społeczny. Jeśli to wszystko zostanie przemyślane, warto już w myślach zacząć sobie robić zarys, jak to wszystko ma się prezentować.

Jak napisać dobrą rozprawkę?

WSTĘP

Na samej górze, mniej więcej na środku kartki powinniśmy napisać temat pracy, tak aby każdy wiedział, czego dany tekst będzie dotyczył. Następnie zabieramy się za tworzenie wstępu. Pierwsze zdanie jakie napiszemy, powinno zaczynać się od „Moim zdaniem…”, lub jego synonimu, a następnie podajemy czy zgadzamy się, czy jednak nie zgadzamy się z tezą. Warto także dopisać jedno zdanie, w odniesieniu do tematu, którym się zajmujemy. Ogólnie nie poleca się pisania zdań, które mogłyby sugerować, że będziemy robić wszystko, aby przekonać czytelników do swojej racji. Można także wstęp trochę bardziej rozbudować, dodając do niego różnego rodzaju cytaty.

Dla przykładu: Jestem zdania, że wyobraźnia usprawnia życie i powoduje, że jest ono piękniejsze. Jak mawiał Albert Einstein „Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.” Zamierzam udowodnić moją tezę, w tej rozprawce.

ROZWINIĘCIE 

Rozwinięcie jest bardzo ważnym elementem pracy, bo to właśnie w nim powinniśmy zamieścić przynajmniej 3 argumenty przemawiające za naszą tezą i poprzeć je przykładami. Trzeba pamiętać tutaj, że w przykładach mogą występować tylko postacie, nie możemy się odnosić do sytuacji. Warto stawiać sobie pytania: Czemu wyobraźnia ułatwia życie? Co pomoże nam szybko znaleźć argumenty odnoszące się do tej tezy. Przedstawianie naszych argumentów powinniśmy zaczynać od stwierdzeń typu „Pierwszym argumentem na potwierdzenie mojej tezy/Kolejnym argumentem jest to, że”, po tym należy podać odpowiedni przykład, a także autora i tytuł pracy, którą wybraliśmy jako potwierdzenie naszej tezy.

ZAKOŃCZENIE

Bardzo ważne jest odpowiednie napisanie zakończenia, bo to właśnie w nim wspominamy jeszcze raz wszystkie argumenty, tak aby przypomnieć w skrócie czytelnikowi, dlaczego nasze zdanie na dany temat, jest właśnie takie, a nie inne. Zakończenie należy rozpocząć od stwierdzenia „Podsumowując powyższe argumenty mogę powiedzieć, że ….„.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here