W dzisiejszych czasach biznes dąży nie tylko do osiągnięcia  maksymalnych zysków finansowych, ale też wielu niematerialnych wartości. Coraz większą rolę odgrywa zaufanie klientów oraz kontrahentów. Jak je zdobyć? Dobrym sposobem jest zdobycie różnego rodzaju certyfikatów, które są niezależnym dowodem na zgodność z zasadami norm.

Warto wiedzieć, że jednostki certyfikujące w dużym stopniu wspomagają organizację podczas przygotowywania się do certyfikacji oraz w trakcie całego cyklu certyfikacyjnego. Dzięki tematycznym szkoleniom iso można dokładnie poznać wymogi różnych norm, a także przygotować się do pełnienia takich ról jak: audytor wewnętrzny czy pełnomocnik kierownictwa ds. danego systemu.

Dowód na jakość

Podstawowym systemem certyfikacyjnym jest ISO 9001, czyli System Zarządzania Jakością.  Norma ISO 9001 pozwala organizacji na zwiększenie efektywności działania. Podniesienie jakości nie tylko produktów, ale też wszystkich procesów służy zarówno pracownikom, jak i klientom oraz kontrahentom organizacji. Aby lepiej poznać zasady tej normy i ich praktyczne zastosowanie warto wziąć udział w specjalnych szkoleniach iso. (szkolenia.bureauveritas.pl)

Bezpieczeństwo danych

Coraz większą rolę w dzisiejszych czasach odgrywa bezpieczeństwo danych. Dzięki certyfikacji ISO 27001 można udowodnić zapewnienie należytego poziomu zabezpieczeń przed utratą, uszkodzeniem czy też „wyciekiem” danych. Wymogi tej normy odnoszą się nie tylko do danych cyfrowych, ale także dokumentów papierowych.

Korupcji powiedz: NIE!

Kolejną ważną normą jest ISO 37001, która odpowiada za System Antykorupcyjny. Ten system jest bardzo ważny dla budowania wizerunku rzetelnej firmy. Zasady normy ISO 37001 pomagają zapobiegać korupcji oraz szybko identyfikować ryzykowne zachowania, a także sprawnie na nie reagować. Dzięki takiej certyfikacji nawet przy ewentualnym wystąpieniu nieuczciwych praktyk organizacja może dowieść, że dopełniła wszelkich formalności, aby wykluczyć korupcję.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here