Czym jest leasing i na czym tak naprawdę polega?

0
1270

Leasing to umowa cywilno-prawna, w ramach której leasingobiorca korzysta z określonej rzeczy, w okresie trwania umowy, w zamian płaci ustalone raty leasingowe. Leasing podobnie jak kredyt jest formą sprzedaży pieniądza z prostym zabezpieczeniem w postaci leasingowanego przedmiotu. Tak prosty kredyt i zabezpieczenie wprowadzili do praktyki bankowej amerykanie w latach pięćdziesiątych XX wieku.

W polskich warunkach od początku lat dziewięćdziesiątych umowy leasingowe umożliwiają przedsiębiorcom korzystanie z dóbr inwestycyjnych z rozłożonymi w czasie opłatami. Leasing ciągle pozostaje najtańszą i najmniej ryzykowną formą nabycia dóbr inwestycyjnych.

Kilka cech charakterystycznych leasingu to: finansowanie zakupu bez angażowania środków własnych, prawo własności leży po stronie leasingodawcy, umowa jest na czas określony, opłaty czynszowe są w obowiązującej walucie.

Więcej artykułów na temat leasingu znajdziesz na: https://osharenews.pl/leasing/

Rodzaje leasingu 

Ze względu na liczbę stron w transakcji leasingowej rozróżniamy leasing bezpośredni (umowa producent-użytkownik) i pośredni (w umowie 3 strony producent-pośrednik-użytkownik). Klasyczny podział leasingu to podział w oparciu o amortyzację i sposób zapłaty podatku VAT.

Leasing finansowy (kapitałowy) jest regulowany przez przepisy Kodeksu cywilnego. Cechy charakterystyczne to czas umowy powyżej 12 miesięcy, amortyzacja po stronie leasingobiorcy, VAT płacony przy zawarciu umowy, po zapłaceniu rat przedmiot przechodzi na własność.

Leasing operacyjny (bieżący) nie ma regulacji w przepisach prawa. Stosuje się przepisy analogiczne jak do podobnych umów. Forma umowy zbliżona jest do umowy dzierżawy lub najmu. Cechy charakterystyczne to umowa na stosunkowo krótki czas, amortyzacja po stronie leasingodawcy, VAT płacony w ratach, wykup przedmiotu leasingu uzależniony jest od stawki amortyzacji i czasu trwania umowy. Ze względu na rozłożenie spłat podatku VAT na raty i możliwość zaksięgowania opłat czynszowych jako kosztów uzyskania przychodu leasing operacyjny jest najczęściej wybierany przez przedsiębiorców.

Coraz większą popularnością cieszy się leasing konsumencki zwany też prywatnym przeznaczony dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Na rynku finansowym pojawia się coraz więcej firm oferujących wynajem samochodów w formie leasingu konsumenckiego. Charakteryzuje go ograniczenie formalności do niezbędnego minimum.

Zalety i wady leasingu

Jak każde zobowiązanie finansowe leasing ma swoje wady i zalety. Plusy leasingu to możliwość obniżenia podatku, możliwość negocjacji wysokości rat, brak zmniejszenia zdolności finansowej, brak szczególnych zabezpieczeń, proste procedury udzielenia leasingu.

Minusy leasingu to: przedmiot leasingu jest własnością osoby finansującej, koszty są wyższe niż koszty kredytu, opóźnienie spłat grozi zerwaniem umowy, utrata przedmiotu leasingu nie zwalnia z obowiązku płacenia rat.

Podsumowując wszystkie za i przeciw można stwierdzić, że leasing jest jedną z najbardziej optymalnych form pozyskania źródeł finansowania przez małe i średnie firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here