Marketing wewnętrzy czy w formie outsourcingu?

0
Marketing wewnętrzy czy w formie outsourcingu?

Właściwie każda, nawet najmniejsza firma powinna wdrożyć działania marketingowe, które umożliwią jej zaistnienie na rynku. Zwłaszcza w branżach, które generują dużą konkurencję. Pytaniem jest zaś nie „czy?” ale „jak?”. Do wyboru mamy właściwie dwie opcje – outsourcing marketingu, czyli zatrudnienie specjalistów z zewnątrz bądź stworzenie firmowego działu, który zajmie się marketingiem i reklamą.

Ustalenie zakresu działań

W zależności od branży oraz „rozmiarów” firmy powinniśmy zdecydować się na formy marketingu, które interesują nas najbardziej. Jeśli prowadzimy sklep internetowy, nie obejdziemy się bez dobrego e-commerce managera oraz specjalisty z branży SEO, a z czasem także content marketingu. Jeśli prowadzimy restaurację, prawdopodobnie powinniśmy zainwestować w social media managera. Wiele zależy zatem od tego, co oferujemy potencjalnym klientom, ale także od naszych zamiarów i celów. Wszelkie działania – marketingowe czy też nie – powinny zaczynać się od wskazania celu, do którego będziemy dążyć.

Samodzielnie czy z firmą zewnętrzna?

To, z kim osiągniemy ten cel, jest niezwykle istotne. Zdecydowanie się na zatrudnienie firmy zewnętrznej może okazać się dużo bardziej bezpieczne dla małych i średnich firm, które nie śledzą branży marketingowej i nie zajmują się najnowszymi trendami. Lepiej zatem dowodzenie w tych kwestiach przekazać zespołowi specjalistów. Outsourcing pozwala nam na bardzo szeroko zakrojone działania, gdyż zwykle tego typu firmy łączą w sobie różne działy marketingu, by dostosować się do zapotrzebowania klientów. Poza tym nierzadko zatrudnienie zewnętrznej firmy wiąże się z niższymi kosztami, niż w przypadku tworzenia działu wewnętrznego. Mają oni bowiem dostęp do specjalistycznych programów i narzędzi, za które nie musimy płacić. Nierzadko możemy także wybrać pakiet usług, który – sukcesywnie, przy wzroście dochodów – będziemy mogli poszerzać. Przykład tego typu oferty w zakresie pozycjonowania znaleźć można na http://www.seomariusz.pl/.

W opozycji stoi dział wewnętrzny, który często stanowi najlepsze rozwiązanie w dużych firmach. W ten sposób tworzą one własny zespół specjalistów zajmujący się i specjalizujący jedynie wybranym zagadnieniem. Umożliwia to zapewnienie wyłączności w działaniach marketingowych ale także wiąże się z większą kontrolą przełożonych, co nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Duże przedsiębiorstwa również korzystają z outsourcingu – na przykład dużych domów mediowych, które tworzą dla nich kampanie reklamowe.

Oba rozwiązania mają swoje zalety, jednak musimy pamiętać o tym, że dla nas najważniejsze – i najbardziej opłacalne – jest zlecenie działań marketingowych prawdziwym specjalistom. Czy będą oni wewnątrz czy na zewnątrz naszej firmy, to zależy już tylko od nas.

Rozliczenia podatkowe – prawne obowiązki freelancera

0
Rozliczenia podatkowe - prawne obowiązki freelancera

Jeśli chcesz zostać freelancerem, czeka Cię życie pełne wrażeń. Będąc swoim własnym szefem masz wiele różnych przywilejów – możesz sam wybierać, kiedy masz urlop, jakie zlecenia przyjmujesz, itd. Praca w domu to niewątpliwie kusząca perspektywa, która gwarantuje Ci większą elastyczność niż jakakolwiek praca w biurze, ale warto jednak mieć na uwadze fakt, że pracując na własną rękę musimy sobie umieć sami radzić z wszelkimi formalnościami. Zaliczają się do nich rozliczenia podatkowe.

Forma działalności

Wiele z naszych obowiązków wynika z tego, jaką formę działalności prowadzimy. Możemy wykonywać projekty dla klientów prywatnie lub jako firma i zależnie od tego, co wybierzemy, to nasza sytuacja będzie wyglądać zupełnie inaczej. Oczywiście, nie oznacza to, że mamy pełną dowolność w zdecydowaniu, czy nasza praca ma taki czy inny charakter. W oczach prawa działalność gospodarcza jest wtedy, kiedy freelancer świadczy usługi w swojej branży w sposób zorganizowany i ciągły, choć znaczenie tych terminów nie jest w przepisach doprecyzowane.To, czy mamy już działalność gospodarczą będzie zależeć również od tego, jak dużo mamy podpisanych umów o dzieło – kiedy liczba ta wynosi powyżej 10, to już raczej nie będzie to traktowane jako działalność prywatna.

Działalność gospodarcza a prywatna

Od tego, czy prowadzimy działalność gospodarczą czy prywatną będzie zależeć cały szereg obowiązków i korzyści. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby naraz być freelancerem prowadzącym obydwie formy działalności. Jeśli mamy na przykład działalność oferującą konkretny rodzaj usług, ale chcemy też wykonać innego typu zlecenia, to jak najbardziej możemy to zrobić prywatnie.

Przy działalności gospodarczej możemy oczekiwać:

 • możliwości wyboru podatku liniowego 19%,
 • szeroki zakres kosztów uzyskania przychodu,
 • możliwość odliczania VAT od dokonanych zakupów,
 • konieczność samodzielnego obliczania i odprowadzania podatku VAT,
 • samodzielne opłacanie podatku dochodowego oraz składki ZUS,
 • wymagane prowadzenie ewidencji podatkowej,
 • możliwość rozliczeń kwartalnych.

Jeśli chodzi zaś o działalność prywatną, to można się spodziewać:

 • rozliczenia na podstawie umowy o dzieło,
 • rozliczenia w skali podatkowej 18/32%,
 • możliwość odliczania kosztu uzyskania przychodów w wysokości 50% w przypadku rozliczania prawami autorskimi lub własności przemysłowej,
 • umowy zawarte z kimś innym niż pracodawcą nie podlegają składkom ZUS,
 • 50-procentowe koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć połowy pierwszego progu podatkowego (~40 tys. zł), a po przekroczeniu tego limitu nie można też uwzględnić kosztów 20%.

Rozliczenia podatkowe

To, jak będziemy rozliczać nasze usługi zależy od tego, kto jest odbiorcą naszych usług – poza formą naszej działalności, oczywiście. Dlatego wyróżniamy następujące formy rozliczeń:

 • przedsiębiorca-przedsiębiorca – czyli działania świadczone firmom przez freelancera z działalnością gospodarczą. Przede wszystkim wiążą się one z wystawieniem faktury VAT. Warto sprawdzić informacje o swoim kontrahencie, by uniknąć ryzyka oszustwa,
 • osoba prywatna-przedsiębiorca – tutaj sprawa wygląda nieco prościej, choć należy pamiętać o konieczności kasy fiskalnej, bo choć nie musimy wystawiać faktury VAT, to dokumenty potwierdzające dochody są niezbędne. Warto jednak mieć na uwadze, że czasem i tak klient może poprosić o fakturę VAT,
 • osoba prywatna-osoba prywatna – w takiej sytuacji nie mamy żadnego obowiązku wystawiać dokumenty podatkowe, chyba że takie jest życzenie klienta. Pamiętajmy jednak o samodzielnych roczliczeniach z tytułu uzyskania przychodu.

Nowe apartamenty w Gdańsku – szansa na wysoki zarobek!

0
Nowe apartamenty w Gdańsku – szansa na wysoki zarobek!

W ubiegłym roku do Gdańska przyjechało około 3 milionów turystów, z czego większość zdecydowała się na nocleg w mieście. To duży wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Część z nich zdecydowała się na nocleg w apartamentach na wynajem.

Co to przedpłata i czy podlega zwrotowi?

0
Co to przedpłata i czy podlega zwrotowi?

Podczas zawierania umów o świadczenie różnego rodzaju usług, konieczne jest dopracowanie kwestii finansowych, między innymi przedpłaty. W przypadku prostych, mało wartościowych usług takich jak dorobienie klucza, czy wykonanie fryzury, umowa taka nie jest konieczna. Sytuacje, gdy któraś ze stron rozmyśli się i zrezygnuje lub klient będzie niezadowolony z usługi, zdarzają się niezwykle rzadko i można im łatwo zaradzić. Istnieją dwie formy przedpłaty, które należy uwzględnić w swojej umowie, z użyciem właściwych, obowiązujących prawnie terminów.

Czy przedpłata jest konieczna?

Prowadząc biznes dowolnego rodzaju, przedsiębiorca musi dbać o to, by wykonywać s woje usługi jak należy, i aby dostawać za nie godziwe wynagrodzenie w terminie. Umowa oraz przedpłata są dla niego zabezpieczeniem na wypadek gdyby wykonał usługę, a klient nie chciał zapłacić za nią pełnej kwoty – bo na przykład rozmyślił się, lub dana usługa przestała mu się podobać. W polskim prawie nie ma obowiązku sporządzania umów przy każdorazowym świadczeniu usług. Nie ma również obowiązku wpłacania przedpłaty ani żądania jej. Umowa pomiędzy klientem a wykonawcą powinna zawierać ustalone obopólnie i polubownie dane dotyczące wykonawstwa danej usługi. Może również zawierać informacje o zaliczce lub zadatku jako formie przedpłaty. Gdy zawiera się umowę w formie pisemnej, należy świadomie operować terminem zadatek i zaliczka, jako że będą one w przyszłości podstawą do roszczeń w przypadku niewywiązania się z usługi.

Zaliczka czy zadatek?

Jeśli uwzględniana jest przedpłata w umowie, obie strony muszą uzgodnić kwotę, na jaką opiewać będzie dana usługa. Muszą również ustalić jakąś odgórną kwotę, na przykład procentową, będącą częścią sumy całej umowy, wynegocjowanej przez strony. Prawo nie określa, ile ma wynosić zadatek czy zaliczka. Może to być symboliczna złotówka, a może być 70% wartości całej usługi. Wszystko zależy od tego, co jest przedmiotem umowy, i na co zgodzą się obie strony. Zaliczka jest preferowana w sytuacjach, gdy przedsiębiorca chce zaliczyć ułamek kwoty usługi na poczet zakupu materiałów czy opłacenia innych usług niezbędnych do rozpoczęcia pracy. Zaliczka przeważnie ma charakter zwrotny, choć oczywiście wszystko zależy od tego, co zawiera umowa. Jeśli przykładowo, umowa opiewa na kupno mieszkania, to gdy klient odstąpi od umowy bez podania przyczyny, deweloper może mu zwrócić tę zaliczkę, ponieważ bez problemu sprzeda to mieszkanie komuś innemu. Jeśli jednak zleca się usługodawcy wykonanie protezy zębów, wówczas preferowany byłby bezzwrotny zadatek. Pokryje on koszt wykonania protezy. W sytuacji, gdyby klient nie wpłacił reszty umówionej kwoty i zrezygnował z usługi, wykonawca nie musi oddawać mu zadatku, ponieważ już zainwestował go w materiały i robociznę.

Co daje przedpłata?

Przedpłata ma charakter zabezpieczenia finansowego interesów obu stron. Dla klienta przedpłata stanowi pewność, że usługa zostanie wykonana na czas, że będzie wykonana właściwie, i że wykonawca na ten sam czas nie umówi innego klienta, który mógłby „wyprzeć” wykonanie poprzedniej usługi. Z drugiej strony, przedpłata zabezpiecza też wykonawcę przed nieuczciwymi lub zwyczajnie niesłownymi klientami. Takimi, którzy umawiają się na wizytę lekarską i nie przychodzą bez informacji o tym, lub którzy zlecają wykonanie drogiej rzeczy, a potem jej nie odbierają, bo nagle zmieniają zdanie. Tylko porządnie skonstruowana umowa oraz określenie kwoty przedpłaty są w stanie faktycznie zwrócić wykonawcy przynajmniej część poniesionych kosztów i jakoś zrekompensować mu poniesioną pracę, czy stracony czas. Coraz częściej na zadatek jako formę bezzwrotnej przedpłaty decydują się właściciele różnych gabinetów dla swoich nowych klientów. Bywa tak, że klienci umawiają terminy i zapominają o nich, lub umawiają się w wielu miejscach jednocześnie. W takiej sytuacji właściciel firmy jest stratny, ponieważ mógłby w tym czasie obsłużyć innego klienta i zarobić na nim. Bez względu na motywy obu stron – przedpłata jest zawsze dobrym sposobem.

Co warto wiedzieć o prawie pracy?

0
Co warto wiedzieć o prawie pracy?

Prawo pracy określa nie tylko prawa pracowników, ale także jego obowiązki. Każdy pracownik powinien więc znać chociaż jego podstawy. Szczególnie w przypadku, gdy szukasz swojej pierwszej pracy.

Rodzaje umów o pracę

W Polsce wyróżniamy 3 rodzaje umów o pracę. Warto wiedzieć, jakie korzyści ma dla nas każdy z rodzajów.

 • Umowa o pracę – jest ona najbardziej korzystna dla pracowników. Musi się w niej znaleźć czas pracy, jej rodzaj, wynagrodzenie oraz strony umowy. Prawo przewiduje możliwość zawarcia jej w formie ustnej, jednak potrzebne jest na to pisemne potwierdzenie.
 • Umowa zlecenie – jest ona elastyczniejsza niż umowa o pracę. Jej zasady określa Kodeks Cywilny. Umowę zlecenie od umowy o pracę odróżnia brak konieczności wykonywania pracy w ściśle określonym miejscu i czasie. Umowa zlecenie dopuszcza niewypłacanie wynagrodzenia co miesiąc, a nawet pracę bez pensji. Podobnie jak w przypadku umowy o pracę, w umowie zlecenie muszą znaleźć się wynagrodzenie, zakres czasowy oraz obszar współpracy.
 • Umowa o dzieło – podobnie jak umowa zlecenie, jest umową cywilnoprawną. Podpisując ten typ umowy warto przede wszystkim dopilnować, by dokładnie zostało określone zadanie, które należy wykonać na rzecz pracodawcy. Umowa o dzieło dopuszcza niematerialne formy wynagrodzenia, warto więc przyjrzeć się również tej kwestii.

Na jakie zapisy zwrócić uwagę w umowie o pracę?

Nie od dziś wiadomo, że nieznajomość prawa szkodzi. Nie znając przepisów łatwo więc zgodzić się na rozwiązania, które nie są zgodne z prawem. Przykładem takiego zapisu może być rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w trybie natychmiastowym. Polskie prawo zakłada ochronę trwałości pracy, więc w przypadku podpisania takiej umowy i decyzji pracodawcy mamy prawo się od niej odwołać, a nawet wystąpić o zadośćuczynienie. Nielegalnym zapisem będzie również kara pieniężna w przypadku rezygnacji z posady. Kobiety powinny zwracać uwagę na zapisy o możliwości rozwiązania umowy za porozumieniem stron w przypadku zajścia w ciążę. Prawo chroni kobiety ciężarne, więc nie muszą się one godzić na tego typu zapisy.

Co w przypadku, gdy pracodawca nie respektuje naszych praw?

Zanim podpiszemy umowę, warto ją dokładnie przeczytać. Jednak, gdy zdarzyło nam się wcześniej podpisać umowę zawierającą zapisy niezgodne z prawem i pracodawca chce je wobec nas egzekwować nie należy popadać w panikę. W takim wypadku należy zasięgnąć pomocy prawnej. Można skorzystać z pomocy znanego prawnika lub poszukać pomocy w Internecie wpisując hasła typu: adwokat Wrocław.

Integracja strony z social media

0
Integracja strony z social media

Integracja strony z social media Posiadanie firmowych profili w mediach społecznościowych jest obecnie niemal standardem. Służą one budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, zwiększaniu rozpoznawalności marki, prezentacji nowych produktów czy usług oraz pozyskiwaniu nowych klientów i fanów – tłumaczy specjalista z agencji social media Brandbay.pl. Dla zachowania spójności działań prowadzonych w social media oraz za pośrednictwem strony internetowej wiele firm decyduje się na integracje witryny z social media. Interaktywny odnośnik do profilu w social media Najczęściej stosowaną formą integracji witryny z profilem w social mediach jest umieszczenie na niej interaktywnego odnośnika. Często przyjmuje on formę buttonu. Gdy użytkownik kliknie w przycisk jest przekierowany do firmowej strony w social media.

Nawet jeśli firma ma swoje profile w każdym znanym portalu społecznościowy, nie oznacza to, że powinna umieścić na swoje stronie www odnośniki do każdego z nich. Integrując witrynę z social media należy wybrać te z portali, które mają strategiczne znaczenie dla wizerunku i marketingu firmy. Lepiej zdecydować się na kilka najważniejszych odnośników, niż tworzyć chaos kilkoma, a czasem nawet kilkunastoma buttonami.

W witrynie powinny znaleźć się odnośniki do portali w ramach, których firma jest najaktywniejsza, bo przekierowanie na profil, gdzie od kilku tygodni, a czasem nawet miesięcy nie pojawił się żaden wpis, z pewnością nie zachęci użytkownika do jego obserwowania.

Odnośniki należy umieścić tak, by było one dobrze widoczne, ale nie narzucały się i nie odwracały uwagi od zawartości witryny. Atakowanie użytkownika buttonami w pasku bocznym, stopce, pod każdym wpisem, nie sprawi, że chętniej kliknie on w link, a może przynieść wręcz odwrotny efekt.

Do integracji witryny z social media można wykorzystać gotowe wtyczki lub stworzyć spersonalizowane rozwiązanie temu służące. Umieszczając przyciski należy pamiętać o ich kolorystycznym i stylistycznym dopasowaniu do strony. Buttony na stronach najczęściej mają kolory właściwe danemu portalowi np. granatowy – Facebook, biało – niebieski LinkedIn, fioletowo – różowy jest Instagram a zielony TripAdvisor. Jednak taka paleta barw nie na każdej stronie będzie dobrze się prezentowała. Dlatego umieszczając odnośniki dobrze jest zadbać także o ich graficzną spójność z całą witryną. Odnośniki do profili w mediach społecznościowych powinny mieć atrybut „nofollow”, aby nie osłabiały mocy i wartości strony. Treści z mediów społecznościowy prezentowane bezpośrednio w witrynie Jeśli Twoje profile w mediach społecznościowych żyją, mają wielu odwiedzających i aktywnych fanów warto pochwalić się nimi na Twojej stronie. Dzięki specjalnym wtyczkom istnieje możliwość prezentowania zdjęć z firmowego profilu w social media bezpośrednio w witrynie. Social login Jeśli witryna wymaga od użytkowników założenia konta, warto rozważyć wdrożenie social login. Jest to możliwość założenia konta przy użyciu danych z mediów społecznościowych. Takie rozwiązanie znacznie skraca proces logowania, jest ułatwieniem doceniamy przez wielu internautów. Stosuj tagi Open Graph Open Graph to protokół pierwotnie wprowadzony na potrzeby Facebooka. Daje on kontrolę nad tym w jaki sposób wyświetlane są informacje pochodzące z witryny w momencie, gdy użytkownik Facebooka udostępnia adres witryny czy firmowy wpis. Aktualnie tagi Open Graph działają w większości mediów społecznościowych, należy wprowadzić je w postaci meta tagów do elemenu

„head”. Integracja strony może pomóc w jej pozycjonowaniu Samo zintegrowanie strony w mediami społecznościowymi generuje dodatkowy ruch w witrynie. Może też pozytywnie wpłynąć na pozycjonowanie. Google dąży do coraz lepszego indeksowania, nie tylko stron firmowych w ramach social media, ale także wpisów użytkowników. Linki wychodzące z portali społecznościowych mają atrybut „nofollow”, nie przekładają się więc bezpośrednio na pozycje strony. Jednak są to linki o naturalnym profilu, których pozyskiwanie jest także jednym z działań SEO.

Wykorzystanie marketingu szeptanego do budowania wizerunku w sieci

0
Wykorzystanie marketingu szeptanego do budowania wizerunku w sieci

Są różne sposoby na to, by wypromować firmę w internecie. W ostatnich czasach bardzo ważny stał się marketing szeptany, który bije dzisiaj rekordy popularności tam, gdzie chodzi o budowanie wizerunku i jego ochronę. Można co prawda stosować go wszędzie, nie tylko w internecie, jednak tutaj jest wyjątkowo skuteczny. Sprawdzamy więc jak wyglądają jego tajniki, oraz czy warto samodzielnie przeprowadzać kampanię promocyjną swojej firmy, czy może zdecydować się na outsourcing.

Nowe czasy – nowe wyzwania

Stare metody reklamowania i promowania oferty stają się już powoli coraz mniej skuteczne i coraz bardziej nieaktualne. Trzeba zdecydowanie powiedzieć: Idzie nowe i trzeba się z tym pogodzić. Właśnie marketing szeptany jest zupełnie nową formą promocji i teraz sprawdzimy czym właściwie się on zajmuje oraz jak przebiega. Zacząć trzeba od tego, że w dzisiejszym świecie ogromną rolę grają opinie. Jeśli szukamy jakiejkolwiek usługi czy towaru, zwykle pierwsze co robimy to zaglądamy do sieci. Czytamy też opinie innych klientów, które pojawiają się przy rozmaitych ofertach firm. Jeżeli dane przedsiębiorstwo lub produkt nie ma tutaj wielu wpisów, bądź ludzie wystawiali na ogół opinie bardzo negatywne, to jest duża szansa, że klient się takimi towarami bądź usługami nie zainteresuje. Marketing szeptany ma zadbać właśnie o to, by te opinie były oraz by były możliwie przychylne. Jednak na tym jego rola się nie kończy.

Od ucha do ucha

Ważne jest jednak nie tylko tworzenie swego rodzaju matrycy wizerunkowej poprzez budowanie dużej ilości pozytywnych opinii. Ważna jest także ochrona wizerunku, oraz przede wszystkim rozpowszechnianie go na różne niekonwencjonalne sposoby. Przede wszystkim mówimy tutaj o zatrudnianiu ludzi, których zadaniem jest uczestnictwo w dyskusjach na rozmaitych forach internetowych, grupach dyskusyjnych, portalach publicystycznych, społecznościowych i tak dalej. Mają oni wmieszać się w tłum i nie zwracać niczyjej uwagi, po prostu normalnie brać udział w dyskusji. Jednak w odpowiednim momencie powinni też podsuwać ludziom informacje o naszej firmie, towarach które sprzedajemy lub usługach które oferujemy. Oczywiście nie można zbytnio zachwalać, bo ludzie zaczną coś podejrzewać, wszystko musi być możliwie naturalne i nienachalne. Taki rodzaj marketingu nie jest zbyt drogi, a jednocześnie bywa niesamowicie skuteczny. Ludzie bowiem z czasem uodpornili się na klasyczne reklamy i trzeba do nich docierać na inne sposoby.

Teraz mamy dwie opcje: Albo prowadzimy monitoring opinii w Internecie samodzielnie, podobnie sami wykonujemy wszystkie zabiegi marketingowe, albo wynajmujemy zewnętrzną firmę i zlecamy jej wykonanie tych zadań (tzw. outsourcing). Wydaje się, że to drugie rozwiązanie jest najlepsze w przypadku tych firm, które nie są jeszcze na tyle duże, by pozwolić sobie na stworzenie własnej, niezależnej komórki, zajmującej się szeroko rozumianym public relations.

Czy biznesplan jest konieczny do rozpoczęcia działalności?

0
Czy biznesplan jest konieczny do rozpoczęcia działalności?

Pomysł na stworzenie firmy jest równie istotny, jak jego wprowadzenie w życie. Na zajęciach dotyczących przedsiębiorczości, zapewne słyszałeś, że „przed rozpoczęciem działalności MUSISZ stworzyć biznesplan” powtarzane, jak mantrę. Czy rzeczywiście jest to konieczne? Ten modelowy projekt może w kompleksowy sposób pomóc przeanalizować Ci strukturę rynku, potrzeby oraz pomóc zaplanować, jak zamierzasz wykorzystać szanse i zagrożenia. Co więcej, najbardziej profesjonalne biznesplany zakładają również, jak będzie wyglądało najbliższe kilka lat pod względem finansowym. Jeżeli chcesz wytłumaczyć, czym się będziesz zajmować w przyszłości lub zaplanować najważniejsze kroki, stworzenie biznesplanu może okazać się konieczne.

Do czego potrzebuję biznesplanu?

Biznesplan jest niezbędny w sytuacji, gdy chcesz znaleźć inwestorów. Plan na piśmie jest też potrzebny, gdy planujesz wziąć kredyt. Szczegółowość danych praktycznie zawsze jest zależna od inwestorów. Taki plan musi zawierać informacje dotyczące: celów, czynników ryzyka, wykorzystania dochodów, prognozowanych sprawozdań finansowych oraz analizą wyników i założeń związanych z przyszłością. Dokument przedstawiający wszelkie powyższe informacje pozwoli inwestorom i aniołom biznesu zdecydować, czy chcą angażować się w to przedsięwzięcie.

Podobnie wygląda sprawa z instytucjami finansowymi, dla których podstawą do wydania pozytywnej decyzji o kredycie jest poprawnie sporządzony biznesplan wraz z masą innych dokumentów. Zanim jednak wybierzesz bank, w którym chcesz wziąć kredyt, odwiedź stronę matchbanker.pl, gdzie za darmo porównasz wiele ofert różnych instytucji w kilka minut.

Co z nowościami rynkowymi?

Nie każda idea jest podobna do już istniejącej na rynku. Czasami dany produkt lub usługa jest tak unikalna, że przeprowadzenie analizy rynkowej jest niemożliwe. Co w takim przypadku? Oczywiście nic na siłę! Jeżeli cena, marketing i dystrybucja nie są przewidywalne, nie ma sensu tworzyć hipotez i widełek, które przedstawiają nieprawdopodobnie różne od siebie wartości.

Stworzenie biznesplanu może także okazać się szkodliwe dla organizacji, jeżeli przedsiębiorca początkowo wskaże błędną ścieżkę rozwoju i nie będzie miał możliwości na przeprowadzenie korekty. Zastanów się, czy Twojej firmie przyda się biznesplan, jeżeli nie jesteś w stanie podać nawet przybliżonych wartości liczbowych.

Podejmij decyzje łatwiej

Jeżeli masz odpowiednie dane, do przyjęcia niezbędnych założeń w swoim planie, warto go stworzyć. Nie po to, aby go prezentować osobom trzecim, ale po to, aby zorientować się, które z decyzji będą optymalne dla całej organizacji. Jeżeli nie możesz podjąć decyzji samodzielnie albo nie wiesz, co będzie odpowiednim posunięciem, takie rozwiązanie będzie dla Ciebie najkorzystniejsze. Może nawet doprowadzić do rozwinięcia planu o kolejny pomysł, który przyniesie kolejne dochody. Spróbuj stworzyć taki biznesplan, który pozwoli Ci rozwinąć skrzydła zawodowo. Powodzenia!

Dla kogo są kredyty konsolidacyjne?

0
Dla kogo są kredyty konsolidacyjne?

Wpaść w spiralę długów wcale nie jest trudno. Wynika to stąd, że przeważnie osoby sięgające po jakiekolwiek pożyczki lub kredyty mają w miarę jednakowej wysokości źródło przychodu. Gdy zużyje się środki z pożyczki – trzeba spłacić jej ratę z tego właśnie źródła. A skoro dotychczas było niewystarczające na codzienne potrzeby, to nie ma powodu sądzić, by miało się stać wystarczające, by podołać jeszcze jednemu zobowiązaniu finansowemu. Pomóc w takiej sytuacji może konsolidacja chwilówek. To chwilówki są bowiem najczęstszym produktem pozabankowym, który wpędza w spiralę długu.

Dlaczego chwilówki trudno się spłaca?

Charakterystycznymi cechami chwilówek są: krótki okres kredytowania, niewielka kwota możliwa do pożyczenia, wysokie odsetki naliczane już od pierwszego dnia zwłoki, oraz konieczność spłacenia jednorazowo całej kwoty. Do tych cech warto dodać jeszcze jedną – łatwość uzyskania takiej chwilówki. Spłata chwilówek jest więc naprawdę trudna, gdy się dotychczas wychodziło na zero każdego miesiąca, gdy chodzi o bilans przychodów i wydatków. Trudno bowiem po miesiącu wziąć naglę kwotę kilkuset czy kilku tysięcy złotych plus odsetki, i oddać pożyczkę w terminie. Dla takich osób firma www.splatachwilowek.pl przygotowała nowoczesny produkt finansowy – konsolidacja chwilówek dla zadłużonych. Jest to jedna większa pożyczka, pozwalająca w całości pokryć koszty dotychczas zaciągniętych chwilówek, i tym samym pozbyć się zadłużenia w kilku firmach pożyczkowych jednocześnie. Wcześniejsza spłata produktów pozabankowych pomaga też wstrzymać naliczanie dodatkowych odsetek, i tym samym powoli zredukować zaciągnięte zobowiązanie, zamiast go jeszcze pogłębiać. Współcześnie to najlepszy sposób na wyjście z pętli chwilówek.

Konsolidacja kredytów bankowych

Kredyt konsolidacyjny udzielany w banku jest nieco bardziej zradykalizowany pod kątem formalnym. Aby uzyskać taki kredyt na spłatę innych kredytów, należy mieć dobrą historię kredytową. Uzyskanie kredytu konsolidacyjnego jest więc nieco czasochłonne i skomplikowane, ale pozwala uzyskać dług, który jest łatwiejszy do spłacenia. Konsolidacja kredytów polecana jest osobom, które mają zaciągniętych kilka produktów bankowych – limit na karcie kredytowej, debet, raty w sklepie meblowym, kredyt konsumpcyjny na pralkę, kredyt hipoteczny na mieszkanie. Obecnie wiele młodych osób żyje w ten sposób, praktycznie nie wychodząc na zero, bo korzystają z debetów i kart kredytowych, które trzeba spłacać. Każdy wpływ na ich konto idzie niemal natychmiast na spłatę wszystkich zobowiązań, a wydatki na życie pokrywane są, jakżeby inaczej – z limitu kredytowego na kolejny miesiąc.

Czy warto wziąć kredyt konsolidacyjny?

Kredyt oddłużeniowy dla osób, które żyją podobnie jak te w przykładzie powyżej, może być fajnym sposobem na to, żeby wreszcie mieć czarno na białym ile się wydaje. Złączenie wielu zobowiązań w jedno i spłacanie odsetek tylko na jedno konto, znacząco ułatwia sprawę. Nie trzeba pilnować harmonogramu spłat kilku kredytów, w czym czasem naprawdę trudno się połapać. Nie trzeba też przelewać rat na wiele różnych konto, co może generować dodatkowe opłaty do banku, a także trwonić czas. Kredyt konsolidacyjny pomaga zebrać wszystkie długi w jeden i płacić tylko jedną ratę miesięcznie. Warto zauważyć, że osoby takie jak powyżej, często żyją dość chaotycznie – nie wiedzą, ile mają na koncie i nie sprawdzają tego, bo mają debet. Nie przeliczają, czy wystarczy im środków do końca miesiąca, bo zawsze mogą kupić coś na kartę kredytową.

Żyjąc w taki sposób można stracić kontrolę nad swoimi wpływami i wydatkami i nawet nie wiedzieć, że od dawna żyje się ponad stan, wydając więcej niż się zarabia! Nie sprzyja to niestety budowaniu niezależności finansowej, dlatego takie osoby często tkwią w pracy, która ich nie satysfakcjonuje, bo nie mogą sobie pozwolić na rezygnację i przerwę zawodową na poszukiwanie swojej drogi życiowej. Wcześniejsza spłata pożyczek dzięki kredytowi konsolidacyjnemu to zatem jedno, a nie zaciąganie kolejnych – to drugie. Niestety, jedynym sposobem by wyjść z pętli chwilówek i kart kredytowych, jest spłata zobowiązań i zaprzestanie zaciągania kolejnych. To z kolei wymagać będzie zaciśnięcia pasa, rezygnacji z niektórych przyjemności i przyhamowania ze swoimi wydatkami. Chociaż kredyty konsolidacyjne pozwalają się uwolnić od wielu wierzycieli jednocześnie i mieć tylko jednego, to w dalszym ciągu pozostają kredytami. Trzeba je spłacać, przestrzegać harmonogramu spłat i ograniczać swoje wydatki.

Szybkie chwilówki przez internet

0
Szybkie chwilówki przez internet

W dzisiejszych czasach nie ma większego problemu z pożyczeniem pieniędzy na wybrany cel. Spośród wszystkich pożyczek, które można bez problemu otrzymać zdecydowanie najpopularniejsze są chwilówki przez internet. Pożyczki online można otrzymać bez konieczności wychodzenia z domu, co jest ogromnym komfortem. Obecnie na rynku pożyczek panuje spora konkurencja. Sytuacja ta jest bardzo korzystna dla wszelkich pożyczkobiorców, gdyż mogą liczyć na korzystne warunki pożyczenia pieniędzy.

Pożyczki pozabankowe można otrzymać bez względu na wiek oraz zatrudnienie. Mogą z nich korzystać te osoby, które mają szereg innych zobowiązań bankowych. Na naszym rynku bez żadnych przeszkód dostępna jest nawet szybka chwilówka dla zadłużonych.

Pożyczki – chwilówki udzielane są najczęściej na okres od kilku do kilkudziesięciu dni. Zazwyczaj okres ten wynosi od trzydziestu do sześćdziesięciu dni. W ramach chwilówek można otrzymać pieniądze od ręki, bez żadnych zbędnych formalności oraz zaświadczeń. Kwota tego typu pożyczek jest zróżnicowana i waha się zazwyczaj od kilkuset złotych do maksymalnie dwóch tysięcy złotych.

Co prawda jak niektórzy twierdzą pieniądze szczęścia nie dają, niemniej w dzisiejszym świecie są swoistą gwarancją bezpieczeństwa. Jak powszechnie wiadomo bez pieniędzy nie da się nic osiągnąć. Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że brak odpowiednich i regularnych wpływów finansowych ogromnie wpływa na poziom naszego szczęścia życiowego. Zatem chwilówka przez internet to idealne rozwiązanie dla tej części naszego społeczeństwa, która jest zmuszona do życia z dnia na dzień, ledwo wiążąc koniec z końcem oraz z ciągłym ołówkiem w ręku.

Dzięki takiemu rozwiązaniu można w szybki oraz niezwykle łatwy sposób otrzymać środki finansowe, których to zabrakło nam w bieżącym miesiącu na zaspokojenie priorytetowych potrzeb. Często się bowiem zdarza, że spotykają nas niespodziewane sytuacje losowe takie jak choroba, wypadek i wiele innych, które wymagają natychmiastowego zastrzyku gotówki. Wtenczas z pomocą przychodzą zawsze pożyczki które to można bez problemu zaciągnąć przez internet.

ZOBACZ TEŻ