Problemy ze spłatą kredytu

W momencie, kiedy zaciągamy kredyt, z reguły jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie go spłacać. Niestety, nie zawsze później okazuje się to możliwe. Utrata zdolności do terminowej spłaty zobowiązania następuje często zwłaszcza w przypadku kredytów długoterminowych, takich jak kredyty hipoteczne.

Utrata pracy, choroba, śmierć osoby bliskiej – to tylko niektóre z niefortunnych wydarzeń, jakie mogą mieć miejsce na przestrzeni lat i znacznie pogorszyć naszą sytuację finansową. Pojawia się pytanie: co robić, kiedy zaczniemy odczuwać problemy ze spłatą kredytu?

Co robić w przypadku problemów ze spłatą kredytu?

W pierwszej kolejności należy ustalić, czego robić się nie powinno. Niewskazane jest przede wszystkim ignorowanie problemu, ponieważ nie zniknie on sam z siebie, a jedynie będzie narastał.

Odrzucanie połączeń, wyrzucane listów i kasowanie SMS-ów od wierzycieli to zrozumiałe działania w obliczu stresu, jaki wiąże się z niemożliwością terminowej spłaty zobowiązania. Są to jednak działania, które na dłuższą metę jedynie nam zaszkodzą.

Zdecydowanie lepszym wyjściem będzie podjęcie próby rozwiązania problemu. Czy to poprzez komunikację z bankiem, czy w inny sposób. Do najczęściej wybieranych opcji należą restrukturyzacja kredytu i konsolidacja zobowiązań.

Restrukturyzacja kredytu

Bank o możliwości restrukturyzacji kredytu informuje na ostatecznym wezwaniu do zapłaty, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawnioskować o nią wcześniej. Przeciwnie – zwiększymy w ten sposób swoje szanse na to, że nasz wniosek zostanie zaakceptowany, zwłaszcza, jeśli dotychczas byliśmy dobrymi klientami i terminowo regulowaliśmy swoje zobowiązania. Należy bowiem wiedzieć, że umożliwienie restrukturyzacji zależne jest jedynie od dobrej woli banku.

Tylko czym właściwie jest restrukturyzacja kredytu? Polega ona na zmianie warunków, według których dotychczas przebiegała spłata zobowiązania. Stosuje się ją, aby zmodyfikować warunki spłaty w ten sposób, aby były one bardziej adekwatne w świetle aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Restrukturyzacja kredytu może być przeprowadzana na różne sposoby. Do najczęściej stosowanych zalicza się:

  • wakacje kredytowe
  • wydłużenie okresu spłaty kredytu.

Wakacje kredytowe to rozwiązanie stosowane przede wszystkim w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tymczasowymi problemami finansowymi i sądzimy, że niedługo uda nam się ustabilizować swoje finanse. Polegają one na zezwoleniu przez bank na kilkumiesięczną przerwę w spłacie rat, mającą pozwolić na rozwiązanie trapiących nas problemów.

Czym wakacje kredytowe różnią się od po prostu niepłacenia rat kredytu bez kontaktu z bankiem? Przede wszystkim nie jest wobec nas rozpoczynana procedura windykacji, nie są też naliczane żadne odsetki karne. Pominięte raty są albo doliczane do okresu spłaty kredytu, albo dzielone na części i doliczane do pozostałych rat.

Wydłużenie okresu spłaty kredytu może być dobrym wyjściem, jeżeli dotknęły nas bardziej długoterminowe problemy finansowe, czyli na przykład straciliśmy pracę, a nowa jest gorzej płatna. Wydłużając okres spłaty kredytu jednocześnie zmniejszamy jego miesięczną ratę, co powinno ułatwić terminową spłatę zobowiązania.

Konsolidacja zobowiązań

Konsolidację zobowiązań można przeprowadzić zarówno w banku, za sprawą kredytu konsolidacyjnego, jak i w instytucjach pozabankowych, poprzez pożyczkę konsolidacyjną. Polega na połączeniu kilku różnych zobowiązań w jedno, łatwiejsze do spłaty.

Miesięczna rata kredytu konsolidacyjnego lub pożyczki konsolidacyjnej jest niższa niż suma rat skonsolidowanych długów, co możliwe jest dzięki wydłużeniu okresu spłaty kredytu. Oznacza to co prawda również podniesienie całkowitego kosztu zobowiązania, ale jest to mniej istotne w obliczu niższego kosztu miesięcznego.

Otrzymanie kredytu konsolidacyjnego nie jest jednak proste, zwłaszcza, kiedy nasze problemy finansowe doprowadziły już do powstania opóźnień w terminowej spłacie kredytu. Samodzielne składanie wniosków zakończy się prawdopodobnie ich odrzuceniem, w związku z czym lepszym wyjściem jest skorzystanie z usług pośrednika kredytowego, takiego jak Habza Finanse. Pomoc doświadczonych ekspertów w pozyskaniu kredytu znacznie zwiększy nasze szanse na otrzymanie pozytywnej odpowiedzi.

Pożyczkodawcy stawiają mniejsze wymagania wobec potencjalnych klientów, jednak wiąże się to z reguły z wyższymi kosztami.

Podsumowanie

Zarówno restrukturyzacja kredytu, jak i konsolidacja zobowiązań to warte rozważenia rozwiązania, w przypadku, kiedy zaczynamy uginać się pod ciężarem długów. Warto zainteresować się nimi jak najszybciej, ponieważ im dłużej będziemy czekać, tym gorsza będzie nasza sytuacja i tym trudniej będzie ją naprawić.

Na szczęście nawet w bardzo trudnej sytuacji liczyć możemy na pomoc pośrednika kredytowego, którego znaleźć możemy tutaj: https://habzafinanse.com.pl. Nie należy więc ignorować problemu, nawet jeśli wydaje się, że jest on zbyt duży, aby można było jeszcze całą sprawę zakończyć pomyślnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here