Odpowiedzialność solidarna

Nowa odpowiedzialność solidarna przedsiębiorców została wprowadzona przez wejście w życie białej listy podatników VAT. Wystąpi ona w sytuacji gdy płatność została dokonana na niewłaściwe konto, które nie znajduje się na białej liście. W tej sytuacji wystąpi ona po stronie kupującego względem sprzedawcy lub usługodawcy.

Wszystko to za sprawą przepisu art 117ba, który pojawił się w Ordynacji podatkowej na początku 2020 roku. Według tego przepisu podatnicy VAT, którzy dokonali zapłaty na rachunek wykraczający poza białą listę będą odpowiadać za zaległości podatkowe solidarnie z dostawcą towarów. W skrócie osoba, która nabywa towar albo też usługę odpowiada za zaległości podatkowe w VAT sprzedawcy całym swoim majątkiem, ale tylko w tej części VAT, która bezpośrednio przypada na daną fakturę. Żeby jednak solidarna odpowiedzialność wystąpiła dostawca towarów lub usługodawca musi być podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik czynny.

Przepisy nie dotyczą więc innych dostawców, którzy nie widnieją w przepisach jako podatnicy czynni. Kolejny warunek, jaki musi być spełniony to obowiązek wykonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego, który powinien wynikać z odrębnych przepisów. Jeśli taki obowiązek nie występuje to nowa solidarna odpowiedzialność nie ma prawa bytu. Ostatnim, a jednocześnie najważniejszym warunkiem jest fakt, że zapłata musi być dokonywana jako zapłata za dostawę towarów lub usług. W innych sytuacjach odpowiedzialność ta nie może wystąpić.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, co oznacza, że gdy chociaż jeden warunek nie zostanie spełniony to odpowiedzialność solidarna nie zaistnieje. Co ciekawe solidarną odpowiedzialność może wyłączyć fakt zawiadomienia złożonego przez podatnika o zapłacie należności na zupełnie inny rachunek nieznajdujący się na białej liście. Takie zawiadomienie składamy do naczelnika urzędu skarbowego, który jest właściwy dla wystawcy faktury. Należy też pamiętać o terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu. Tylko wtedy zawiadomienie jest skuteczne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here