Kredyty preferencyjne to takie, dzięki którym rolnik może otrzymać finansowe wsparcie na naprawdę korzystnych warunkach. Przyznawane kredyty dotyczą kwot do nawet 8 milionów złotych. Za te środki rolnik jest w stanie prężnie rozwinąć swoje gospodarstwo i wreszcie osiągać pokaźne zyski.

Banki i ARiMR

Banki komercyjne, które działają na terenie Polski, rozpoczęły współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki temu mogą oferować preferencyjne kredyty dla rolników. Zgodnie z zasadą, aby uzyskać takie zobowiązanie, rolnik musi spełnić określone warunki – między innymi musi posiadać właściwe wykształcenie czy staż działalności.

Ci, którzy spełnią oczekiwania banków i ARiMR, mogą liczyć na finansowe wsparcie. Z reguły część raty odsetkowej albo kapitałowej jest spłacana przez ARiMR. Dzięki temu rolnik ma o wiele większą swobodę finansową, a jego inwestycje mogą być rozwijane.

Linia RR

Linia RR to oferta dla osób fizycznych, które prowadzą gospodarstwa rolne. W tym przypadku z programu wyłączeni są renciści i emeryci. Co ciekawe, to kredyt preferencyjny, jaki mogą uzyskać osoby, które dopiero zamierzają biznesowo zająć się rolnictwem.

Linia RR obejmuje kredyty dla rolników do kwoty 8 milionów złotych. Te  środki przeznaczyć można na budowę czy remont budynków niezbędnych do produkcji rolnej, zakup urządzeń i maszyn, zakup użytków rolnych. Aby otrzymać taki kredyt preferencyjny, należy w oddziale banku złożyć odpowiedni wniosek wraz z planem inwestycji.

Linia Z

Linia Z przewiduje kredyt preferencyjny do 5 milionów złotych. Mogą z niego korzystać osoby fizyczne z wyłączeniem emerytów i rencistów oraz osoby prawne. Środki pochodzące z tego kredytu mogą zostać przeznaczone na zakup ziemi, budynków, maszyn, środków do upraw czy innych elementów, które niezbędne są do prowadzenia działalności rolniczej.

Istotą Linii Z jest pomoc ARiMR w spłacie raty odsetkowej takiego kredytu. Bank będzie natomiast sprawdzał realizację celu zaciąganego kredytu. Przewidziane są również wizytacje kontrolne raz w roku.

Linia KO1

To kredyt preferencyjny, który udzielany jest w celu odtworzenia środków trwałych w gospodarstwie rolnym, które zostały zniszczone po wystąpieniu żywiołów atmosferycznych. Co ciekawe, takie kredyty dla rolników przyznawane są do kwoty nawet 8 milionów złotych. Środki wypłacane zostają w terminie 12 miesięcy od wystąpienia szkody.

Ważne jest to, że środki można przeznaczyć na odbudowę budynków, ale też zakup nowych maszyn i urządzeń, jeśli tylko wskutek żywiołu poprzednie uległy całkowitemu zniszczeniu. Kredytobiorca może liczyć na pomoc w spłacie rat tego zobowiązania. Do części dopłaca ARiMR. Na podobnych zasadach udzielany jest kredyt z linii KO2.

Linia Mrcsk

To linia kredytu preferencyjnego, która gwarantuje dopłatę do raty kapitałowej. Rolnik może środki (do 5 milionów złotych) przeznaczyć na zakup ziemi. Bank daje jednak pewne ograniczenia. Rolnik nie może mieć więcej niż 40 lat. Prowadzi lub będzie prowadził małe przedsiębiorstwo, posiada niezbędne kwalifikacje zawodowe. Teren rolny nie może być większy niż 300 hektarów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here