Jakie są modele TQM?
Jakie są modele TQM?

Jakie są modele TQM?

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym, organizacje szukają sposobów na poprawę jakości swoich produktów i usług. Jednym z podejść, które może pomóc w osiągnięciu tego celu, jest Total Quality Management (TQM) – czyli Zarządzanie Jakością Całościową. TQM to filozofia zarządzania, która skupia się na ciągłym doskonaleniu procesów, zaangażowaniu pracowników i zadowoleniu klientów. W ramach TQM istnieje wiele modeli, które organizacje mogą zastosować, aby wdrożyć skuteczne praktyki zarządzania jakością. W tym artykule przyjrzymy się kilku popularnym modelom TQM i omówimy ich zastosowanie oraz wyzwania, z jakimi mogą się spotkać.

1. Model Deminga

Jeden z najbardziej znanych modeli TQM to Model Deminga, nazwany na cześć amerykańskiego eksperta ds. jakości, Edwarda Deminga. Model Deminga składa się z czterech kluczowych elementów:

 • Planowanie: Określanie celów jakościowych i opracowywanie strategii, które pomogą je osiągnąć.
 • Wykonanie: Wdrażanie strategii i realizacja działań mających na celu poprawę jakości.
 • Sprawdzanie: Monitorowanie postępów i ocena osiągniętych rezultatów.
 • Działanie: Wprowadzanie zmian i doskonalenie procesów na podstawie wyników oceny.

Model Deminga jest oparty na cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act), który zapewnia ciągłe doskonalenie jakości poprzez iteracyjne podejście.

2. Model Japoński

Kolejnym popularnym modelem TQM jest Model Japoński, który wywodzi się z japońskiego przemysłu. Ten model skupia się na zaangażowaniu wszystkich pracowników w doskonalenie jakości poprzez praktyki takie jak:

 • Kaizen: Ciągłe doskonalenie poprzez małe, stopniowe zmiany wprowadzane na wszystkich poziomach organizacji.
 • Jidoka: Automatyzacja procesów w celu zapewnienia jakości i eliminacji błędów.
 • Poka-yoke: Zabezpieczenia i kontrole, które zapobiegają popełnianiu błędów.
 • Andon: System sygnalizacji problemów, który umożliwia szybką reakcję i rozwiązanie.

Model Japoński kładzie duży nacisk na zaangażowanie pracowników i ciągłe doskonalenie jakości.

3. Model Six Sigma

Model Six Sigma to kolejny popularny model TQM, który skupia się na redukcji wariacji i eliminacji defektów. Model ten opiera się na statystyce i analizie danych, aby identyfikować i rozwiązywać problemy jakościowe. Główne koncepcje w ramach modelu Six Sigma to:

 • Definiowanie: Określanie celów jakościowych i identyfikowanie kluczowych czynników wpływających na jakość.
 • Mierzenie: Zbieranie danych i analiza procesów w celu zrozumienia obecnej wydajności i wariacji.
 • Analiza: Analiza danych w celu identyfikacji przyczyn problemów jakościowych.
 • Poprawa: Wdrażanie rozwiązań mających na celu eliminację defektów i poprawę jakości.
 • Kontrola: Monitorowanie procesów, aby zapewnić utrzymanie osiągniętej jakości.

Model Six Sigma jest szczególnie popularny w branżach, gdzie jakość ma kluczowe znaczenie, takich jak przemysł motoryzacyjny czy produkcja.

4. Model EFQM

Ostatnim modelem TQM, o którym wspomnimy, jest Model EFQM (European Foundation for Quality Management). Model ten jest szeroko stosowany w Europie i skupia się na doskonaleniu jakości poprzez siedem kryteriów:

 • Liderstwo: Skupienie się na wartościach, wizji i celach organizacji.
 • Strategia: Opracowanie i wdrożenie strategii, która zapewni osiągnięcie celów jakościowych.
 • Personel: Zaangażowanie pracowników i rozwijanie ich kompetencji.
 • Partnerzy: Budowanie trwałych relacji z dostawcami i klientami.
 • Procesy: Doskonalenie procesów w celu zapewnienia efektywności i jakości.
 • Wyniki: Pomiar osiągniętych rezultatów i ocena efektywności działań.
 • Wpływ społeczny: Zrozumienie i zarządzanie wpływem organizacji na społeczeństwo.

Model EFQM jest oparty

Wezwanie do działania:

Zapoznaj się z różnymi modelami TQM, aby doskonalić swoje umiejętności zarządzania jakością. Odwiedź stronę https://www.haveasign.pl/ i zgłębiaj wiedzę na ten temat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here