Czy PFRON i PCPR to to samo? – Wszystko, co musisz wiedzieć

Czy PFRON i PCPR to to samo?

Czy PFRON i PCPR to to samo? To pytanie często pojawia się w dyskusjach dotyczących instytucji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym w Polsce. Choć obie organizacje mają podobne cele i działają na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, istnieją pewne różnice między nimi. W tym artykule przyjrzymy się bliżej zarówno PFRON (Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) jak i PCPR (Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie) oraz omówimy ich różnice, zastosowanie i wyzwania, z jakimi się spotykają.

1. Czym jest PFRON?

PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest instytucją państwową odpowiedzialną za finansowanie i wspieranie działań na rzecz rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. Fundusz ten został utworzony w 1991 roku i jest finansowany z różnych źródeł, takich jak składki ubezpieczeniowe, dotacje budżetowe i darowizny.

1.1 Cele PFRON

Głównym celem PFRON jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym równych szans i możliwości w społeczeństwie. Fundusz ten działa na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez finansowanie rehabilitacji, zakup sprzętu medycznego, organizowanie szkoleń i kursów zawodowych oraz wspieranie integracji społecznej.

1.2 Zadania PFRON

PFRON realizuje swoje cele poprzez różne działania, takie jak:

 • Finansowanie rehabilitacji medycznej i społecznej
 • Finansowanie zakupu sprzętu medycznego i ortopedycznego
 • Organizowanie szkoleń i kursów zawodowych
 • Wspieranie integracji społecznej osób niepełnosprawnych
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne

2. Czym jest PCPR?

PCPR, czyli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, to instytucja samorządowa odpowiedzialna za świadczenie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym również osobom niepełnosprawnym. PCPR działa na poziomie powiatu i jest finansowane z budżetu samorządowego oraz innych źródeł, takich jak dotacje rządowe i fundusze europejskie.

2.1 Cele PCPR

Głównym celem PCPR jest zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym również osobom niepełnosprawnym. Centrum to oferuje różne formy wsparcia, takie jak pomoc materialna, świadczenia rodzinne, opieka nad dziećmi, wsparcie psychologiczne i doradztwo.

2.2 Zadania PCPR

PCPR realizuje swoje cele poprzez różne działania, takie jak:

 • Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o pomoc
 • Przyznawanie świadczeń rodzinnych
 • Organizowanie opieki nad dziećmi
 • Świadczenie pomocy materialnej
 • Wsparcie psychologiczne i doradztwo

3. Różnice między PFRON a PCPR

Mimo że zarówno PFRON, jak i PCPR działają na rzecz osób niepełnosprawnych, istnieją pewne różnice między tymi instytucjami. Oto kilka z nich:

 • Charakter: PFRON jest instytucją państwową, podczas gdy PCPR jest instytucją samorządową.
 • Finansowanie: PFRON jest finansowany z różnych źródeł, takich jak składki ubezpieczeniowe i dotacje budżetowe, podczas gdy PCPR jest finansowane głównie z budżetu samorządowego.
 • Zakres działań: PFRON skupia się głównie na rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych, podczas gdy PCPR oferuje szeroki zakres pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym również osobom niepełnosprawnym.
 • Skala: PFRON działa na poziomie ogólnokrajowym, podczas gdy PCPR działa na poziomie powiatu.

4. Zastosowanie PFRON i PCPR

Zarówno PFRON, jak i PCPR mają duże znaczenie dla osób niepełnosprawnych w Polsce. Oferują one wsparcie i pomoc w różnych obszarach, które są istotne dla poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.

PFRON skupia się głównie na rehabilitacji i integracji społecznej. Dzięki finansowaniu rehabilitacji medycznej i społecznej, zakupowi sprzętu med

Nie, PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) i PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) to dwie różne instytucje zajmujące się różnymi obszarami pomocy społecznej.

Link do strony: https://www.thestreetpink.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here